BIJDRAGEN

U kunt de Organisatie Mutanyana Weru in Maputo helpen met een gift. Indien u uw bijdrage gericht wilt besteden, neemt u dan eerst contact op met het bestuur. Dan zullen we proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL32ABNA0570972345 t.n.v. Stichting Mutanyana Weru te Venhorst (Nederland).

Voor overboekingen vanuit het buitenland:

BIC:      ABNANL2A
IBAN:    NL32ABNA0570972345

Leest u op onze website ook de pagina Organisatie en Beleid over de besteding van gelden.

Als u inwoner bent van Nederland is uw gift, onder voorwaarden, geheel of gedeeltelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hieronder staat een kort overzicht van deze voorwaarden.

Voor nadere details kunt u ook de website van de Belastingdienst raadplegen, of contact opnemen met onze voorzitter Sjef van Zon (sjef39@gmail.com). 

Giften aan de Stichting Muntanyana Weru zijn fiscaal aftrekbaar

Op grond van de jaarlijkse financiële verantwoording is de Stichting Mutanyana Weru door de Belastingdienst aangemerkt als een "algemeen nut beogende instelling" (ANBI). Dat betekent dat:    *) De fiscale aftrek van giften is in Nederland aan grenzen gebonden. Giften zijn aftrekbaar mits deze meer dan 1 % van het verzamelinkomen bedragen, met een minimum van 60 euro (in 2008). Deze drempel kan van jaar tot jaar verschillen. De maximale aftrek is 10% van het verzamelinkomen.

N.B.

Zie voor nadere details ook de website van de Belastingdienst.