DOELSTELLINGEN STICHTING MUTANYANA WERU

Wie zijn wij ?

De stichting is opgericht door een kleine groep vrijwilligers, die de Organisatie "Mutanyana Weru" en de inspanningen van de oprichter willen ondersteunen.

De stichting is bij notariële akte opgericht op 16 augustus 2002 (zie ook de Statuten) en ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel op 26 augustus 2002. Het fiscaal nummer van de Stichting is: 8148.39.721Doelstelling

De doelstelling van de stichting is om de continuïteit van de Organisatie "Mutanyana Weru" in Maputo, Mozambique te ondersteunen.

Dit geldt eveneens voor de nevenprojecten:


Ondersteuningsvorm

De stichting zal zich inzetten voor morele en financiële ondersteuning aan de Organisatie vanuit Nederland.
Om dit te verwezenlijken zullen er activiteiten ontwikkeld worden die leiden tot fondswerving om de kosten van het centrum en van de nevenprojecten mede te bekostigen.