INFORMATIE EN FEEDBACK

Mocht u verdere informatie over de Organisatie Mutanyana Weru of over de Stichting Mutanyana Weru willen ontvangen, aarzelt u dan niet om iemand van het bestuur te benaderen. De telefoonnummers en email adressen staan hieronder.

U kunt de OrganisatieMutanyana Weru ook bezoeken in Maputo, Mozambique. Neemt u ook hiervoor eerst contact op met de Stichting. Wij zullen uw bezoek dan met André van Zon voorbereiden en u zonodig van practische informatie voorzien.

Tenslotte stellen we uw feedback op het werk van de Stichting, onze website en onze folder zeer op prijs. Deze feedback kunt u bij voorkeur doorgeven aan ons secretariaat t.a.v. dhr. Niek Rader.

Naam: Telefoon (thuis) Email
Theo van Kerkhoff (Apeldoorn) 055-5801245 t.van.kerkhof@chello.nl
Niek Rader (Wassenaar) 070-5177728 rader@casema.nl
Jan van Mil (Wychen) 06-2169 2967 janvanmil@gmail.com
Matthijs Theunissen (Groesbeek) 024-3976344 m.theunissen4@chello.nl
Sjef van Zon (Venhorst) 0653401365 sjef39@gmail.com