ORGANISATIE EN BELEID

De Stichting Mutanyana Weru bestaat momenteel uit vijf (5) bestuursleden. De namen, telefoonnummers en email adressen vindt u elders op deze website onder Informatie en Feedback. We streven naar maximale transparantie ten aanzien van onze doelstellingen en bestedingen.

De doelstellingen van de stichting staan in onze Statuten. Deze zijn bij notariële akte vastgelegd op 16 augustus 2002. U kunt de statuten inzien op deze website onder Statuten.

De Stichting Mutanyana Weru is verder ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel op 26 augustus 2002 onder dossier nummer 17147924.

Tenslotte is de Stichting Mutanyana Weru op 15 april 2003 door de Belastingdienst aangemerkt als een instelling zoals bedoeld in Artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956. De Belangrijkste implicaties hiervan staan op deze website onder Bijdragen. De Stichting dient jaarlijks een financieel verslag in bij de Belastingdienst.

Wij willen een goed contact met onze donateurs en hen van de nodige informatie voorzien over het Centrum en onze Stichting. Hiervoor hebben we een Nieuwsbrief in het leven geroepen. Deze nieuwsbrief wordt 2 keer per jaar naar onze donateurs gestuurd. Ook worden alle uitgegeven nieuwsbrieven op onze website gepubliceerd, onder Nieuwsbrieven.

 

Bestedingen

Het bestuur streeft ernaar, dat alle ontvangen giften bij de doelgroep, de vrouwen en kinderen die ondersteunt worden door de Organisatie Mutanyana Weru in Maputo - Mozambique, terechtkomen.

Dat betekent onder andere, dat bestuursleden en andere vrijwilligers geen vergoedingen ontvangen en ook de persoonlijk uitgaven in beginsel niet declareren. Alle gemaakte reis-, vergader- en representatiekosten zijn voor eigen rekening. Voorlichtingsmateriaal wordt alleen gemaakt, als de kosten volledig worden gesponsord c.q. worden betaald middels een gerichte bijdrage. Ook het ontwikkelen en onderhouden van onze website gaan niet ten koste van ontvangen bijdragen / giften. Zelfs onze oprichtingsakte is betaald uit een gerichte bijdrage van een donateur. Wij streven naar maximale openheid naar onze donateurs en hechten veel waarde aan de erkenning van de Belastingdienst. Door de erkenning als ANBI van de Belastingdienst zijn wij verplicht om o.a. openheid te geven van organisatie, bestuur, verantwoording van inkomsten en uitgaven!


Vooralsnog streven we ernaar om het vertrouwen van onze donateurs niet te verkrijgen middels allerlei keurmerken, maar middels een goede communicatie met onze donateurs, en directe terugkoppeling vanuit het Centrum Mutanyana Weru in Mozambiqe.

Mocht u suggesties hebben, om ons streven naar transparatie verder te verbeteren, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen (via de webpagina Informatie en Feedback).